In het najaar van 2018 deden 3 teams van het CAW een teambuilding met Het Oplaadnest.
Ze waren mijn proefkonijnen en gaven positieve feedback.
Natuur werkt echt! Het waren inspirerende namiddagen. De teams leerden elkaar beter kennen aan de hand van een wandeling met de 4 natuurelementen en kregen meer inzicht in hun doelen voor de toekomst. We deden de wandeling van Het Buitengoor aan het Ecocentrum te Mol. Het werd een avontuurlijke wandeling waarbij elk team “een ander pad bewandelde”.
Enkele getuigenissen:
” Zalig om buiten te zijn en toch ook te kunnen reflecteren over het team.”
” Ik heb mijn collega’s op een heel andere manier leren kennen.”
” Terug energie gekregen om samen met het nieuwe team er tegen aan te gaan !”
” De rust in de natuur zorgt ervoor dat je je hoofd even kan leeg maken om daarna na te denken over je jezelf en je team”.
” Er was ruimte om informeel te babbelen maar ook om elkaars persoonlijkheid te leren kennen aan de hand van oefeningen”.
” Het was een goede mix van wandelen in de natuur en methodieken, enthousiast gebracht”.
” Talenten en onzekerheden van collega’s zijn duidelijker geworden”….

Schrijf een reactie